Port of lappvik overview

Port of Lappvik

Port of Lappvik Ab äger fastigheten i Lappvik, Hangö, och ansvarar för dess underhåll, utveckling och uthyrning. Bolaget erbjuder även hyresgäster t.ex. fastighets- och hamntjänster. Bolaget ägs av Marine Alutech Oy Ab och Nylunds Boathouse Ab. The company also offers tenants e.g. real estate and port services. The company is owned by Marine Alutech Oy Ab and Nylunds Boathouse Ab.

Ägare

Marine alutec

Marine Alutech Oy Ab

Marine Alutech Oy Ab är en privatägd finsk arbetsbåtsbyggare som tillhandahåller projektbaserad design, tillverkning och integrerat logistiskt stöd till försvar, myndigheter och andra kommersiella organisationer. Företaget säljer sina produkter och tjänster i Europa, Afrika, Asien och Mellanöstern. De har sitt huvudkontor i Tykö, Finland, och har producerat över 500 fartyg sedan 1985. Marine Alutech Service Oy är ett dotterbolag till Marine Alutech Oy Ab som ansvarar för service, underhåll och reservdelssupport främst för finska och skandinaviska organisationer. The company has sold it products and services, in Europe, Africa, Asia and Middle East. They are headquartered in Teijo, Finland, and have produced over 500 vessels since 1985. Marine Alutech Service Oy is a subsidiary of Marine Alutech Oy Ab responsible for service, maintenance and spare parts support predominately for Finnish and Scandinavian governmental organisations.

Nylunds Boathouse

Nylunds Boathouse Ab

Nylunds Boathouse Ab är ett finskt familjeföretag inom båtbranschen med kontor i både Finland och Sverige. Företaget grundades 2016. Företagets årliga omsättning är cirka 23 miljoner euro. Företaget erbjuder underhållstjänster för både motor- och segelbåtar. Dessutom säljer företaget nya och begagnade motorbåtar. Nylunds Boathouse Ab representerar exklusivt det finska båtmärket Nord Star i Finland, Sverige, Danmark och de baltiska länderna.

Property information

18 h

Fastighetsyta

25 895 m2

Hallarnas yta

7 223 m2

Lätta hallarnas yta

200 m

Kaj